17844545164065772.jpg

Om Borgafjäll

Fjällbyn Borgafjäll ligger i Dorotea kommun i södra Lappland. Orten
ligger längs Konstvägen sju älvar och området med byn, fjället och dess
omgivningar kallas ibland för Borgabygden.

VÅRA TJÄNSTER

KONTAKT

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

070 6 30 38 04

Centrumvägen 5, 917 04 Borgafjäll

© 2020 by VIA Borgafjäll AB

Godkänt för F-Skatt