BOKNINGSVILLKOR

 

Bokning privatperson
För att boka/ingå ett avtal med VIA Borgafjäll gällande boende skall kunden har fyllt 20 år.

Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet.

Om kunden vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen, gäller regler för avbokning.

Minderåriga gäster som medföljer utan målsmans sällskap, skall ha målsmans skriftliga godkännande.

Avvikande åldersbestämmelser kan förekomma.

Betalning
Betalning sker vid bokningstillfället och gästen ges ej tillträde till boendet om betalning inte är genomförd.

 

Betalning mot faktura

Endast möjligt för företag och föreningar/grupper.

 

Ändring av bokning

Vid ändring av boendebokningen, då mer än 14 dagar till ankomstdatumet återstår, debiteras en ombokningsavgift på 500 SEK. Vid ändring av boendebokning, då 14 dagar eller färre återstår till ankomstdatumet, debiteras en avgift på 1 500-3 500 SEK. Ändring av boendebokning avser ändring till annat boende eller till annan period under samma säsong. Bokningen kan även ändras att gälla annan person och är då avgiftsfri. VIA Borgafjäll kan neka ändring i de fall särskilda skäl finns. Ändring av tilläggsbeställningar kan göras kostnadsfritt. Gäller ej avbokning.

 

Avbokning

Avbokning skall ske skriftligen eller muntligen till VIA Borgafjäll.

Uppge alltid namn, bokningsnummer och bokad ankomstdag.

Vid avbokning då mer än 30 dagar återstår innan ankomst återbetalas hela summan. Vid avbokning då mindre än 30 dagar återstår innan ankomst debiteras 50% av slutlikviden och då 14 dagar återstår debiteras 100%av slutlikviden.

 

Avbokning vid påbörjad vistelse:

Vid avbrytande av vistelsen återbetalas ej den inbetalade logikostnaden.

Ansvar för egendom/vållande av skada

VIA Borgafjäll ansvarar Ej för kvarglömda/borttappade saker. Kunden/gästen är ansvarig för skada i de fall kunden/gästen själv, eller någon i dess sällskap, genom försummelse, vållat skadan och är i sådant fall ersättningsskyldig.

Wifi
Vid bokning finns information om tillgänglighet för wifi i respektive boenden. I de fall det uppstår störningar i anslutningen är VIA Borgafjäll inte skyldig till kompensation då detta är en gratistjänst.

Övriga skyldigheter

Kunden/gästerna skall vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.

• Kunden/gästerna skall mellan 23:00 och 07:00 iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster.

• Kunden ansvarar för skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier i de händelser skadan har orsakats av att kunden/gästerna i sällskapet eller någon annan som bereds tillträde till boendet har varit vårdslös.

• Kunden/gästerna i sällskapet får ej ställa upp tält, husvagn eller husbil på tomten eller på allmänna parkeringar. 

• Kunden/gästerna i sällskapet får ej installera musikanläggning eller annan störande utrustning i boendet eller i direkt anslutning till boendet.

• Laddning av elfordon får endast ske på anvisad plats/laddstolpe. Kunden/gästerna är ansvarig om felaktig laddning av elfordon orsakar skada, brand eller elfel.

• Kunden/gästen skall följa de bestämmelser som gäller för stugan/lägenheten, beträffande

rökförbud och ev. husdjursförbud. Eventuella överträdelser beivras. Överträdelse mot rök- och husdjursförbud debiteras med en avgift från 3 000 SEK.


Städning

Om avresestädning inte har förbeställts utförs städning av kund/gäst enligt städinstruktioner innan avresa. Missad eller undermåligt utförd städning, enligt VIA Borgafjälls bedömning, kommer att debiteras med en avgift från 1500 SEK.

Nycklar

Samtliga nycklar till bokad stuga/lägenhet skall återlämnas vid utcheckning. För borttappad nyckel/nycklar debiteras kostnaden av låsbyte.

Avtalsbrott

Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och VIA Borgafjäll. Avtalet är bindande och godkänt av kunden i och med betalning.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

• Bokningsvillkoren ej uppfylls

• Kunden/gästerna i sällskapet uppträder störande i stugan/lägenheten/området.

• Kunden/gästerna i sällskapet begår skadegörelse i stugan/lägenheten/området.

• Stugan/lägenheten används för ej avsett ändamål.

Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från stugan/

lägenheten och äger ej rätt att återfå någon del av det inbetalda beloppet. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan VIA Borgafjäll kräva skadestånd av kund.


Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk eller andra händelser som är att betrakta som force majeure kan VIA Borgafjäll upphäva avtalet varvid gästen snarast skall underrättas. VIA Borgafjäll är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som har betalats, med undantag för eventuellt utnyttjade dygn av stugan/lägenheten samt nyttjade tilläggsprodukter.

Övrigt:

Alla de stugor/lägenheter som hyrs ut av VIA Borgafjäll ägs av annan ägare och hyrs

endast ut för bostadsägarens räkning. Standard och utrustning varierar. Stugorna/lägenheterna är utrustade för självhushåll. Var noga med att kontrollera ankomst och avresedatum på bokningsbekräftelsen. Vi reserverar oss för eventuella

förseningar vid incheckning p.g.a. oförutsedda händelser kring eller med boendet. Förseningar rörande incheckningstid kompenseras ej.

Logo_NoC.png